Ruột khóa đầu chìa đầu vặn dẹt SX口口T-口口 T-06

Home/Phụ kiện ruột khóa/Thân khóa/Ruột khóa đầu chìa đầu vặn dẹt SX口口T-口口 T-06

Ruột khóa đầu chìa đầu vặn dẹt SX口口T-口口 T-06

Unique ingenuity, different from the secular style

Description

Tên sản phẩm Ruột khóa đầu chìa đầu vặn dẹt SX口口T-口口 T-06 Vật liệu đồng
Bề mặt Vàng / bạc / đồng / niken bóng / đồng xước

Ruột khóa đầu chìa đầu vặn dẹt SX口口T-口口 T-06

Ruột khóa đầu chìa đầu vặn dẹt SX口口T-口口 T-06

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ruột khóa đầu chìa đầu vặn dẹt SX口口T-口口 T-06”

Your email address will not be published. Required fields are marked *